2012-paddestoelen-thumbnail
_dsc0623a
_dsc0638a
2012-uitleg-thumbnail

Volg ons op Facebook

facebook
2011 foto 175 thumbnail
boompje planten
afbeelding 166

afbeelding 160

Met de 25e boomplantdag op zaterdag 21 november 2015 was er voorlopig de LAATSTE mogelijkheid om een boom te planten op perceel 3 in het Feest- en Gedenkbos in de Laurabossen in Weert. 3 Percelen zijn dan volgeplant met Zomereiken. De stichting stopt in zijn huidige vorm met de organisatie van de boomplantdag. Wel zal zij in ieder geval de komende 5 jaren nog toezien en meewerken aan de jaarlijkse “rildag”, waarbij “ongewenste” struikjes en bomen rondom de geplante zomereiken verwijderd worden. Ieder jaar weer blijkt er een grote behoefte te zijn aan het planten van een boom voor een blije of droevige gebeurtenis. Daarom bekijkt de stichting de mogelijkheid om het Feest- en Gedenkbos voort te zetten in wellicht een andere vorm en op een andere plek.

Ruim 1700 bomen met verhalen geplant
In 1990 heeft seniorengroep “Plant een Boom” uit Weert het succesvolle initiatief genomen een “Feestbos” te starten. Om voortzetting van het bos te verwezenlijken zochten de senioren rond de eeuwwisseling contact met de Junior Kamer Weert, die vanaf toen alle belangen van de stichting behartigde. Sinds 2010 heeft de stichting een eigen bestuur. De naam werd gewijzigd in Feest- & Gedenkbos, een naam die meer eer aan doet aan het doel van het bos. In 25 jaren zijn drie percelen grenzend aan de Laurabossen aangeplant met ruim 1700 bomen. Een jubileum, de geboorte van een kind, een vijftigste verjaardag, een zakelijke mijlpaal, het herdenken van een dierbare of het overwinnen van een ziekte kan een goede reden zijn om een boom te planten. Zeer divers dus, waardoor er een bos vol verhalen ontstaan is.

Onderhoud bos
De komende jaren zal in plaats van de jaarlijkse boomplantdag een jaarlijkse rildag georganiseerd worden op de 3e zaterdag van november. Het onderhoud is na 25 jaar bomen planten steeds omvangrijker geworden. Het bos is weliswaar geen park, maar een natuurlijk bos, waarbij de natuurlijke processen ruim baan krijgen. Maar om toch de jonge Zomereiken meer kansen te geven worden een dag per jaar grassen en struiken verwijderd, die de groei van de bomen kan belemmeren.